Anda dapat menyelesaikan pengurusan Surat Bebas Pustaka secara online melalui laman E-Bebas Pustaka.
Anda dapat menyelesaikan pengurusan Penyerahan Skripsi secara online melalui laman E-Skripsi
Anda dapat menyelesaikan pengurusan Berita Acara secara online melalui laman E-Berita Acara
Previous
Next

E-SKRIPSI

Pengurusan administrasi penyerahan Skripsi dapat dilakukan Secara Online

SKRIPSI

Selesaikan administrasi penyerahan Skripsi
Click Here

E-BERITA ACARA

Berita acara akan diterbitkan secara Elektronik

E- Berita Acara

Berita Acara Elektronik
Click Here

E- BEBAS PUSTAKA

Step 2. Data Buku 1

Max 500 Kb
Minimla 200 Hlm